ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจินตบุตรยินดีต้อนรับ
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจินตบุตรยินดีต้อนรับ

    Home        ศูนย์รักษาผุ้มีบุตรยากจินตบุตร        บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีบุตรยาก        การให้บริการรักษาการมีบุตรยาก        ทีมแพทย์ผู้รักษา        เวลาทำการ        สถานที่และการติดต่อ

 

 ทีมแพทย์ผู้รักษา
 การให้บริการรักษาการมีบุตรยาก
 เวลาทำการ
 สถานที่และการติดต่อ
 ทีมเจ้าหน้าที่


ทีมแพทย์ผู้รักษา

ทีมแพทย์ผู้รักษา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

       Diplomate Thai Board in Obstetrics and Gynecology
       Fellow in Reproduction and Infertility (Royal Prince Alfied Hospital,Sydney, Australia) 
อังคาร : 16.30 - 20.00 น

เสาร์  : 16.30- 20.00 น
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สิงห์เพ็ชร  สุขสมปอง

พฤหัส : 16.30 - 20.00 น

อาทิตย์ : 16.30 - 20.00 นศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ คุณาธิคม

จันทร์ : 16.30 - 20.00 น

ศุกร์ : 16.30 - 20.00 นผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์

พุธ : 16.00 - 19.00 น

 

 

 

<<Back    Go to ทีมแพทย์ผู้รักษา


views[65612]    

All contents
ทีมแพทย์ผู้รักษา


ส่งเมล์หน้านี้ให้เพื่อน    ตั้งเว็บนี้ เปิดเป็นหน้าแรก
  Home  | ศูนย์รักษาผุ้มีบุตรยากจินตบุตร | บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการมีบุตรยาก | การให้บริการรักษาการมีบุตรยาก | ทีมแพทย์ผู้รักษา | เวลาทำการ | สถานที่และการติดต่อjintabutr.com
Copyright (C) 2000-2006 All Rights Reserved