ศูนย์รักษาผุ้มีบุตรยากจินตบุตร

 

ก่อตั้งขึ้นโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาการมีบุตรยาก   ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมจากต่างประเทศและมีประสบการณ์มาเป็นระยะเวลายาวนาน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การช่วยเหลือคู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยากให้สามารถมีบุตรได้สมความปรารถนา ด้วยเทคโนโลยี่ในการรักษาสมัยใหม่และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล