การให้บริการรักษาการมีบุตรยาก

เทคโนโลยีที่ให้บริการ

 การคัดเชื้อฉีดผสมเทียม (INTRAUTERINE INSEMINATION)

                  เป็นการนำเชื้ออสุจิของสามี มาคัดตัวที่ว่ายแข็งแรงดี เพื่อนำมาฉีดเข้าไปในโพรงมดลูกของภรรยาในวันที่มีการตกไข่เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ กิ๊ฟท์ (GIFT) / พรอสท์ (PROST)

                      เป็นการนำไข่ หรือ ตัวอ่อนกลับเข้าทางท่อนำไข่  โดยนำเชื้ออสุจิและไข่ที่เจาะดูดมาได้จากรังไข่ (กิ๊ฟ)     หรือตัวอ่อนระยะแรกที่เกิดการปฏิสนธิ (พรอสท์)   ใส่กลับเข้าไปในท่อนำไข่เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไป

 
เด็กหลอดแก้ว (IVF-ET)

                 เป็นการนำตัวอ่อนในระยะแบ่งเซลล์แล้วใส่กลับเข้าในโพรงมดลูก โดยนำเชื้ออสุจิและไข่ที่เจาะดูดมาได้มาผสมกันภายนอกร่างกายให้เกิดเป็นตัวอ่อน  แล้วเลี้ยงต่อไปจนมีการแบ่งเป็นหลายเซลล์ แล้วจึงนำไปใส่กลับเข้าในโพรงมดลูก เพื่อให้มีการตั้งครรภ์
อิ๊กซี่ (ICSI)

                เป็นการฉีดเชื้ออสุจิทีละตัวเข้าไปในไข่แต่ละใบเพื่อให้เกิดเป็นตัวอ่อน เทคนิคนี้ช่วยให้เกิดการปฏิสนธิสำหรับกรณีที่ฝ่ายชายมีเชื้อผิดปกติ   โดยจะฉีดอสุจิ 1 ตัว เข้าไปในไข่แต่ละใบเพื่อให้เกิดเป็นตัวอ่อนแล้วจึงนำไปใส่กลับในโพรงมดลูก

 

เทเซ่ (TESE)

   เป็นการตัดชิ้นเนื้อเล็กๆ ที่ลูกอัณฑะ เพื่อหาเชื้อมาผสมกับไข่ เทคนิคนี้ใช้ในการรักษากรณีที่ฝ่ายชายเป็นหมัน โดยตัดชิ้นเนื้อเล็กๆ จากลูกอัณฑะมาหาตัวอสุจิเพื่อนำมาผสมกับไข่ให้เป็นตัวอ่อนโดยวิธีการทำอิ๊กซี่