ทีมแพทย์ผู้รักษา

ทีมแพทย์ผู้รักษา

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

       Diplomate Thai Board in Obstetrics and Gynecology
       Fellow in Reproduction and Infertility (Royal Prince Alfied Hospital,Sydney, Australia) 
อังคาร : 16.30 - 20.00 น

เสาร์  : 16.30- 20.00 น

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สิงห์เพ็ชร  สุขสมปอง

พฤหัส : 16.30 - 20.00 น

อาทิตย์ : 16.30 - 20.00 น

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ คุณาธิคม

จันทร์ : 16.30 - 20.00 น

ศุกร์ : 16.30 - 20.00 น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์

พุธ : 16.00 - 19.00 น