เกี่ยวกับจินตบุตร


เกี่ยวกับจินตบุตร


ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจินตบุตร ก่อตั้งขึ้นโดยทีมอาจารย์แพทย์เฉพาะทางจากโรงเรียนแพทย์ชั้นนำที่ผ่านการศึกษาอบรมมาจากต่างประทศ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านรักษาการมีบุตรยาก และเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการจะนำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมาช่วยให้คู่สามีภรรยาที่มีปัญหาการมีบุตรยาก ได้มีโอกาสที่จะมีบุตรของตนเองสมความปรารถนาเช่นเดียวคนอื่นทั่วๆ ไป ในมาตรฐานราคาค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลตามบริบทของคนไทย และเพื่อให้เป็นที่พึ่งให้แก่คู่สามีภรรยาที่ไม่อาจมีบุตรได้เองตามธรรมชาติ
 
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจินตบุตรแห่งนี้ได้มีส่วนช่วยเติมเต็ม และมอบความสุขในชีวิตครอบครัวให้คู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน มีเด็กทารกตัวน้อยๆ จำนวนนับพันๆ คน ที่ได้มีโอกาสลืมตาขึ้นมาดูโลก อันเป็นผลงานมาจากความมุ่งมั่นในการให้บริการของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจินตบุตรแห่งนี้ ความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจินตบุตรมีความพร้อมในด้านต่างๆ
ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีของความสำเร็จ
ทั้งการให้บริการอย่างครบวงจร
ทั้งการให้บริการอย่างครบวงจร

การพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับสากลมาให้บริการ ทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเปี่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์ การรักษาที่ยึดมั่นตามหลักวิชาการและมาตรฐานทางจริยธรรม ตลอดจนห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่มีมาตรฐานและมีความเข้มงวด รวมทั้งทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มีความใส่ใจในทุกรายละเอียดของขบวนการรักษา

 

ตลอดกว่า 20 ปี แห่งความสำเร็จ

" ผลงานที่ยาวนานมาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ที่ดีที่สุดในความสำเร็จของศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากจินตบุตรแห่งนี้ "