หัวข้อ_แพคเกจ_4x-8.png

Package
เด็กหลอดแก้ว

สำหรับชาวไทย

138,000.-

shutterstock_1627043005.jpg

Package
เด็กหลอดแก้ว

สำหรับชาวต่างชาติ

150,000.-

shutterstock_1838823604.jpg
image5.jpeg
หัวข้อ_ทีมแพทย์_4x-8.png
Asset 18_4x-8.png
อ.สุภักดี_4x-8.png
Asset 19_4x-8.png
อ.อิสรินทร์_4x-8.png
Asset 20_4x-8.png
อ.สิงเพ็ชร_4x-8.png
Asset 32_4x-8.png
อ.ภัทราพร_4x-8.png
Asset 9@4x-8.png
หัวข้อ_บทความน่ารู้_4x-8.png
Asset 21_4x-8.png

การฉีดอสุจิผสมเทียม (IUI)

การฉีดอสุจิของฝ่ายชายเข้าในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิงเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสที่จะตั้งครรภ์

icsi04.JPG

อิ๊กซี่ (ICSI)

เป็นขั้นตอนหนึ่งในขบวนการทำเด็กหลอดแก้ว โดยเป็นวิธีการที่ช่วยให้อสุจิสามารถผ่านเปลือกหุ้มไข่เพื่อเข้าไปปฎิสนธิกับไข่ที่อยู่ภายในให้กลายเป็นตัวอ่อนได้

IVF.png

การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

การนำเซลล์สืบพันธุ์ฝ่ายหญิงชายมาปฏิสนธิกันให้เป็นตัวอ่อนภายนอกร่างกาย เลี้ยงตัวอ่อนให้เจริญเติบโตสักระยะหนึ่ง ก่อนจะนำตัวอ่อนย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกของฝ่ายหญิง