แพจเกจราคาเด็กหลอดแก้ว เหมาจ่ายต่อรอบการรักษา รวม 138,000 บาท

 

 

Package เด็กหลอดแก้วสำหรับชาวไทย


Package
เด็กหลอดแก้ว


สำหรับชาวไทย
138,000.-


 


Package
เด็กหลอดแก้ว


สำหรับชาวต่างชาติ
150,000.-


Package เด็กหลอดแก้วสำหรับชาวต่างชาติ

 

 

เกี่ยวกับจินตบุตร
เกี่ยวกับจินตบุตร

เกี่ยวกับจินตบุตร


ก่อตั้งโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาการมีบุตรยาก ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมจากต่างประเทศและมีประสบการณ์มาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การช่วยเหลือคู่สมรสที่มีปัญหาในการมีบุตรยาก ให้สามารถมีบุตรได้สมความปรารถนาด้วยเทคโนโลยีในการรักษาสมัยใหม่ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์Diplomate Thai Board in Obstetrics and Gynecology
Certificate Fellowship in
Reproductive Medicine
Fellow in Reproductive Endocrinology & Infertility, Royal Prince Alfied Hospital, Sydney, Australia
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สิงห์เพ็ชร สุขสมปองDiplomate Thai Board in Obstetrics and Gynecology
Certificate Fellowship in
Reproductive Medicine
Fellow in Reproductive Endocrinology & Infertility, Royal Woman Hospital, Melbourne, Australia
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงอิสรินทร์ ธนบุณยวัฒน์Diplomate Thai Board in Obstetrics and Gynecology
Certificate Fellowship in
Reproductive Medicine
Master of Medical Sciences
in Assisted Reproduction Technology with distinction, University of Nottingham,
the UK
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์
แพทย์หญิงภัทราพร ชีระอารีDiplomate Thai Board in Obstetrics and Gynecology
Certificate Fellowship in Reproductive Medicine

"เรื่องราวความสำเร็จ"
ที่จินตบุตรร่วมเติมเต็มความรักของครอบครัวให้สมบูรณ์

ตลอด 20 ปี แห่งความสำเร็จ

บริการของเรา

การฉีดอสุจิผสมเทียม (Intrauterine insemination หรือ IUI)
เด็กหลอดแก้ว (IVF-ET)
อิ๊กซี่ (ICSI) (Blastocyst culture)
บลาสโตซิสต์ คัลเจอร์ (Blastocyst culture)
การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน (Pre-implantation genetic screening หรือ PGS/ PGT-A)
เทเซ่ (TESE)
ไข่บริจาค (Oocyte donation)
การตั้งครรภ์แทนหรืออุ้มบุญ (Surrogate mother)
การแช่แข็งตัวอ่อน (Embryo cryopreservation)

บทความน่ารู้