อิ๊กซี่ (ICSI) (Blastocyst culture)

 อิ๊กซี่ (ICSI) (Blastocyst culture)

     เป็นขั้นตอนหนึ่งในขบวนการทำเด็กหลอดแก้ว โดยเป็นวิธีการที่ช่วยให้อสุจิสามารถผ่านเปลือกหุ้มไข่เพื่อเข้าไปปฎิสนธิกับไข่ที่อยู่ภายในให้กลายเป็นตัวอ่อนได้ ทั้งนี้เพราะในขบวนการทางธรรมชาติ แม้ไข่กับอสุจิจะเดินทางมาพบกันแล้วแต่การปฎิสนธิก็อาจจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากยังต้องอาศัยความสามารถของอสุจิในการที่จะต้องเจาะเปลือกหุ้มไข่ผ่านเข้าไปสู่เซลล์ของไข่ให้ได้ก่อน ซึ่งในกรณีที่อสุจิมีความผิดปกติอย่างมากมักพบว่าแม้จะนำไข่และอสุจิมาเลี้ยงร่วมกันในห้องปฎิบัติการ อสุจิก็ไม่สามารถจะเจาะเปลือกหุ้มไข่และเกิดการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนได้ ดังนั้นในกรณีเช่นนี้จึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคการฉีดอสุจิเข้าไปในไข่โดยตรงหรือที่เรียกว่าการทำ“ อิ๊กซี่” เพื่อช่วยให้มีการปฎิสนธิเกิดขึ้น

อิ๊กซี่ (ICSI) (Blastocyst culture) อิ๊กซี่ (ICSI) (Blastocyst culture)

 

     วิธีการทำ “อิ๊กซี่” จะทำภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง 400 เท่าในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เข็มที่มีขนาดเล็ก 5-7 ไมครอนดูดจับอสุจิของฝ่ายชายทีละตัว แล้วจึงนำมาฉีดเข้าไปในไข่ของฝ่ายหญิงทีละใบเพื่อให้เกิดการปฎิสนธิเป็นตัวอ่อน วิธีการทำ“ อิ๊กซี่”นี้จึงมีข้อดีกว่าขบวนการตามธรรมชาติเพราะไม่จำเป็นต้องอาศัยความสามารถของอสุจิในการเจาะเปลือกหุ้มไข่เพื่อผ่านเข้าไปปฎิสนธิกับเซลล์ของไข่ ดังนั้นการทำ“ อิ๊กซี่” จึงมีประโยชน์อย่างมาก ในการช่วยให้ผู้บุตรยากที่มีปัญหาอันเนื่องอสุจิของฝ่ายชายมีความอ่อนแอหรือมีความผิดปกติอย่างมากสามารถมีการปฏิสนธิกับไข่ของฝ่ายหญิงจนเกิดการตั้งครรภ์และมีบุตรได้