เทเซ่ (TESE)

  
เทเซ่ (TESE)
     เป็นวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นหมัน โดยทั่วไปแล้วการเป็นหมันในฝ่ายชายคือตรวจไม่พบว่ามีตัวอสุจิในน้ำอสุจิที่หลั่งออกมาเลย ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากลูกอัณฑะฝ่อหรือท่อนำอสุจิอุดตัน โดยแต่เดิมมักจะไม่มีวิธีการรักษาใดๆที่จะช่วยให้ผู้ชายที่เป็นหมันสามารถมีบุตรได้และจำเป็นต้องอาศัยอสุจิบริจาคสำหรับการตั้งครรภ์ แต่ในความจริงแล้วพบว่าในผู้ชายที่เป็นหมันบางคนลูกอัณฑะยังอาจจะมีการสร้างอสุจิอยู่บ้างแม้จะในปริมาณที่ไม่มากนัก โดยเมื่อทำเป็นวิธีการรักษาภาวะมีบุตรยากในกรณีที่ฝ่ายชายเป็นหมัน การตัดชิ้นเนื้อจากลูกอัณฑะหรือที่เรียกว่าการทำเทเซ่ (TESE) มาตรวจหาอสุจิภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่ามีถึงร้อยละ 60 ที่ยังสามารถพบมีอสุจิจากชิ้นเนื้อดังกล่าวได้ ซึ่งเมื่อนำอสุจินี้ฉีดเข้าไปในไข่ของภรรยาด้วยวิธีการทำอิ๊กซี่ก็สามารถปฏิสนธิเกิดเป็นตัวอ่อนได้ และเมื่อย้ายตัวอ่อนนี้กลับเข้าสู่โพรงมดลูกก็สามารถตั้งครรภ์และมีบุตรของตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยอสุจิบริจาค

เทเซ่ (TESE)เทเซ่ (TESE)เทเซ่ (TESE)

     ซึ่งที่ผ่านมาจากการรักษาด้วยวิธีการทำเทเซ่ร่วมกับการทำอิ๊กซี่ดังกล่าว ได้ช่วยให้ผู้มีบุตรยากอันเนื่องจากฝ่ายชายเป็นหมันจำนวนไม่น้อยสามารถมีบุตรได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วๆไป