การตั้งครรภ์แทนหรืออุ้มบุญ
(Surrogate mother)


 การตั้งครรภ์แทนหรืออุ้มบุญ (Surrogate mother)

     การตั้งครรภ์แทนหรืออุ้มบุญเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะมีบุตรยากในคู่สามีภรรยาที่ฝ่ายภรรยาไม่สามารถจะตั้งครรภ์เองได้ เช่น มดลูกมีความผิดปกติอย่างมาก หรือเคยถูกผ่าตัดเอามดลูกออกไปแล้ว หรือเคยมีประวัติการแท้งบุตรต่อเนื่องกันมาหลายครั้ง หรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่ออันตรายอย่างรุนแรงถ้ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น โดยการใช้ไข่ของภรรยาและและอสุจิของสามีปฏิสนธิกันเป็นตัวอ่อนแล้วนำตัวอ่อนไปย้ายกลับเข้าในโพรงมดลูกของหญิงตั้งครรภ์แทนหรือแม่อุ้มบุญ โดยทั้งนี้การทำอุ้มบุญในประเทศไทยสามารถทำได้ตามที่กฎหมายกำหนด คู่สามีภรรยาที่ประสงค์จะทำอุ้มบุญจึงควรศึกษาประเด็นข้อกฎหมายให้มีความเข้าใจอย่างดีก่อน

 

กฎหมายต้องรู้ก่อนจะทำอุ้มบุญ